Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Ginkgo biloba Γένος: Ginkgo Οικογένεια: Ginkgoaceae Συχνές ονομασίες: Ginkgo...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Citrus bergamia Γένος: Citrus Οικογένεια: Rutaceae / Ρουτίδες Συχνές...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Prunus Persica Nectarina Γένος: Prunus Οικογένεια: Rosaceae / Ροδίδες...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Castanea sativa Mill. Γένος: Castanea Οικογένεια: Fagaceae / Φυγοειδή...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Citrus maxima Γένος: Citrus Οικογένεια: Rutaceae / Ρουτίδες Συχνές...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Corylus avellana Γένος: Corylus Οικογένεια: Betulaceae / Σημυδοειδή Συχνές...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Prunus dulcis subg. Amygdalus Γένος: Prunus Οικογένεια: Rosaceae /...
Επιστημονική - Λατινική ονομασία / Είδος: Arbutus unedo Γένος: Arbutus Οικογένεια: Ericaceae / Ερικοειδή Συχνές...
Cymbopogon citratus Το λεμονόχορτο (lemon grass) είναι τροπικό φυτό με αρωματικά φύλλα, τα οποία παραδοσιακά...
Bulbine frutescens orange Χυμώδες καλλωπιστικό φυτό με χαρακτηριστικά κυλινδρικά φύλλα και πορτοκαλί αστεροειδή λουλούδια. Καλλιεργείται...